Oferta programowa dla szkół podstawowych

Oferta została przygotowana w oparciu o ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej dla dwóch grup dzieci – z klas I-III i klas IV-VI. Zajęcia dla szkół odbywają się przed otwarciem biblioteki dla czytelników, w godzinach 9.00-11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Bloki tematyczne i przykładowe zajęcia proponowane przez Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci ABECADŁO

Od papirusu do książki elektronicznej (dzieje książki, pisma, bibliotek)

 • Książka: Historia książki, Budowa książki, Droga książki od autora do czytelnika
 • Pismo: Historia pisma i druku
 • Biblioteki: Historia bibliotek, Współczesne biblioteki europejskie

Wydawnictwa informacyjne- tradycyjne, multimedialne, internetowe

 • Rodzaje wydawnictw informacyjnych – korzystanie z warsztatu informacyjnego biblioteki
 • Wyszukiwanie informacji źródłach tradycyjnych i elektronicznych
 • Czasopismo – jako źródło informacji i rozrywki
 • Internet – świat informacji i komunikacji
 • Strony internetowe dla dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo w sieci

Katalogi, kartoteki, zautomatyzowany system wyszukiwania danych

 • Katalogi on-line – przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych według różnych kryteriów
 • Jak sporządzić bibliografię na określony temat? – warsztaty praktyczne

Podstawy projektowania i wykonywanie różnych form komunikatów medialnych, media i ich rodzaje

 • Rodzaje mediów ich istota i zasady funkcjonowania
 • Podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów. Rodzaje i gatunki przekazów medialnych.
 • Reklama – jako forma komunikatu
 • Jak zrobić prezentację komputerową? – wykorzystanie programu OpenOffice
 • Poznajemy możliwości edytora tekstu

Edukacja regionalna

 • Instytucje kulturalne Olsztyna
 • Regionalne tradycje, święta i obyczaje na Warmii i Mazurach
 • Legenda o św. Jakubie patronie Olsztyna – historia naszego miasta
 • Nasz region – Warmia i Mazury
 • Realizacja projektu Antologia Warmińska

Spotkania z lekturą

 • Zajęcia przygotowane w oparciu o lektury szkół podstawowych, prowadzone w formie warsztatów, przybliżające dzieciom autora, bohaterów oraz tematykę wybranego utworu

W trakcie spotkań w ABECADLE uczniowie:

 • uczestniczą w zajęciach samodzielnie poszukując informacji w różnych źródłach
 • biorą udział w warsztatach, które w formie zabawy rozbudzają ich aktywność i twórcze myślenie
 • mają okazję do korzystania z nowoczesnego sprzętu technicznego

Na zajęcia zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny. Telefon 89 527 28 10